Jeg holder seks ugers ferie om året, derudover er der altid lukket fra d 23/12-3/1.

Jeg holder lukket i weekender og på helligdage.

Jeg varsler ferie for et år ad gangen.

Jeg holder to omsorgsdage om året.

Jeg forbeholder mig ret til, at holde to kursusdage om året. Der gives ikke refusion for de dage jeres barn ikke kan passes hos mig.