Jeg modtager ikke syge børn i Minirøjserne.

Sygdom er ikke kun feber, det kan også være den almene tilstand ikke er som den plejer. Et raskt barn, er et barn der kan følge en dagligdag på lige vilkår med de andre børn.

Jeg følger sundhedsstyrrelsens anbefalinger i forhold til, hvornår et barn er frisk til at komme i pasningstilbud efter sygdom.

Et barn skal være feberfrit et døgn og ved opkast eller diare skal barnet have været symptomfri i to døgn i forhold til smittefare.

Mere info på www.sygeboern.dk

Jeg tilbyder ikke gæstepasning i tilfælde af egen sygdom. Jeg yder ikke refusion for de dage jeg er syg.